Odkup odszkodowań OC

Odkup odszkodowań OC

Dopłata do odszkodowania OC

Jaki jest cel naszego działania?

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom poszkodowanym nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych, jako kierowca, pasażer, pieszy i rowerzysta. Nawet gdy jesteś sprawcą wypadku, w wyniku którego ucierpiał ktoś z Twojej rodziny, to przysługuje tej osobie odszkodowanie z Twojego OC.
Osobie poniżej 13 roku życia przysługuje odszkodowanie, nawet gdy była sprawcą zdarzenia, gdyż według prawa nie można przypisać jej winy.
Jeżeli sprawca jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub miał nieważne ubezpieczenie OC, wówczas przysługuje Ci odszkodowanie
z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jak szybko zyskać dopłatę do swojego odszkodowania? #odkup odszkodowań OC

Wystarczy przesłać za pomocą formularza kontaktowego:

Kosztorys naprawy

Decyzje o wypłacie odszkodowania

Inne dokumenty, np. zdjęcia
(opcja dodatkowa)

Analiza dokumentów jest darmowa.

Metody towarzystw ubezpieczeniowych na zaniżanie odszkodowań z OC

 • Kalkulacja szkody na podstawie cen zamienników części.

  Ubezpieczyciel może tak postąpić tylko jeżeli poszkodowany wyrazi na to zgodę lub jeśli w pojeździe przed wypadkiem wykorzystane były także części alternatywne. W każdym innym przypadku zastosowanie ma art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: „naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”. Wynika z tego, że w znakomitej większości spraw należy się wykorzystanie oryginalnych części przy naprawie samochodu.

 • Potrącanie amortyzacji części.

  Zakład Ubezpieczeń przy wyliczaniu odszkodowania uznaje, że skoro samochód był już eksploatowany od dawna, to jego części były w mniejszym lub większym stopniu zużyte. W związku z powyższym zaniża wysokość odszkodowania o tzw. amortyzację. W tym wypadku także jest to działanie bezprawne. Ustalona w tym zakresie linia orzecznicza, ustalona uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1980 r. (sygn. III CRN 223/80) mówi,
  że „przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną
  za szkodę”
  .

 • Pomniejszanie odszkodowania o podatek VAT.

  Towarzystwa ubezpieczeniowe często pomniejszają wypłatę odszkodowania o podatek VAT. Są jasne zasady, kiedy odszkodowanie może być pomniejszone o podatek VAT, które mają podstawy w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06), zgodnie z którego treścią odszkodowanie OC przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

 • Zaniżone odszkodowanie

  Aby określić wysokość odszkodowania w przypadku szkody częściowej lub całkowitej, należy znać wartość rynkową uszkodzonego samochodu. Kwotę tę określa zakład ubezpieczeń wypłacający odszkodowanie. Określenie wartości pojazdu odbywa się zazwyczaj w specjalistycznych systemach Info-Expert i Eurotax, gdzie definiuje się szczegółowe cechy samochodu: marka, model, rok produkcji, wyposażenie itp. Zdarza się jednak, że jeśli operator wprowadzi niepełne (zbyt ogólne) dane, wartość samochodu brana pod uwagę przy kalkulacji szkody może być niższa niż powinna. Dlatego przeanalizowanie wartości pojazdu określoną przez zakład ubezpieczeń w prawidłowy sposób pozwoli znacząco zwiększyć wartość pojazdu.

 • Uśrednianie stawek robocizny.

  Koszty wyliczane przez ubezpieczycieli często są uśredniane, co z kolei zaniża cenę usług naprawczych. Takie postępowanie nie ma podstaw prawnych. Rzecznik Ubezpieczonych powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2003 r. (sygn. III CZP 32/03) stwierdza, że nie można w tym kontekście mówić o cenach uśrednionych, lecz stosowanych w indywidualnej naprawie dokonywanej w wybranym przez poszkodowanego zakładzie naprawczym. Zakład ubezpieczeń, który najpierw zaakceptował zasadność i sposób dokonania naprawy, a potem uśrednia stawki za robociznę, tym samym kwestionuje prawo poszkodowanego do swobodnego wyboru zakładu naprawczego.

 • „To już było uszkodzone wcześniej”.

  Ubezpieczyciel, twierdzi często, że uszkodzenie, za które należy się odszkodowanie, nie miało związku ze zdarzeniem, które zgłaszasz, ale „było już wcześniej”. Oczywiście podobna sytuacja jest możliwa, ale jeśli sprawa dotyczy samochodu bezwypadkowego, to tego typu oświadczenia bywają krzywdzące. W takiej sytuacji może okazać się konieczne powołanie bezstronnego biegłego rzeczoznawcy, który rozstrzygnie, czy dane uszkodzenie ma związek z danym zdarzeniem drogowym.

 • Szkoda całkowita.

  Jeżeli wypadek i związane z nim konsekwencje były dotkliwe dla pojazdu, może się okazać, że zakład ubezpieczeń stwierdzi tzw. szkodę całkowitą i z takiego tytułu rozliczy wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciele chętnie orzekają szkody całkowite, tłumacząc że np. naprawa jest nieopłacalna, bo przekracza 70% wartości pojazdu. Tego typu działania są nieuprawnione, ponieważ zgodnie z opinią Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) za nadmierne należy uznawać tylko te koszty naprawy, które przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed szkody. Jeśli więc koszty naprawy pojazdu nie przekraczają jego wartości sprzed szkody, to można domagać się  takiej kalkulacji, która uwzględni jego naprawienie, a nie oddanie na złom.

 • Nieuwzględnianie utraty wartości handlowej pojazdu.

  „Bezwypadkowy” – to określenie, którego większość osób szuka w ofertach sprzedaży używanych samochodów. Abstrahując od tego, czy rzeczywiście auta wystawiane na aukcje są takie bezwypadkowe, za jakie przedstawiają je sprzedający, można powiedzieć jednoznacznie, że sam fakt uczestniczenia w poważnej kolizji może zmniejszyć wartość handlową samochodu, nawet jeśli auto zostało naprawione prawidłowo. Sąd Najwyższy 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01) podjął uchwałę następującej treści: „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Zapraszamy do kontaktu.

Pamiętaj, to nic nie kosztuje!
Kontakt

Jeśli chcesz przyspieszyć wypłatę swoich pieniędzy możesz nam przesłać kosztorys lub kalkulację (opcjonalnie)

"Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PCWO S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 47/2, 00-697 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem: biuro@pcwo.pl"

Please leave this field empty.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do witryny internetowej www.pcwo.pl

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij